När grannens vägg brinner,står din i tur

När en hund tjuter, så tjuta de alla.
När ett lass stjälper, falla alltid smulor därutav
När fattig man blir glad, får man höra många oläten.
När fingret är ringat, är flickan tingad.
När flugan kommer för nära ljuset, sveder hon sina vingar.
När fåret retas med ulven, står dess päls i våda.
När fåret är stulet, säger herden att vargen har tagit det.
När gamla mor börjar skumpa, står hon icke att stilla.
När gammal giga får nya strängar, så knarrar hon ock.
När glädjen står i taket, står sorgen i förstugan.
När grodorna grät efter en kung, så finge de en stork.
 

När Gud vill straffa en hederlig man, så giver han honom en vacker dotter.
När guldet föder ordet, gäller ingen visdom.
När gåvor tagas är friheten såld.
När gåsen tror på räven och räven på vargen, så äro bägge om en hals.
När gåsen vill ge en fjäder åt var och en, så fryser han själv ihjäl.
När hand fyller hand, trivdes både folk och land.
När herden felar, fara ock fåren vill.
Naken kvinna driver nöden att spinna.
Nakna komma vi hit, och nakna fara vi hädan.
Narrskeppet finnes i alla hamnar.

Mera på N>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.