När var och en gör sitt blir allting gjort

När flugan kommer för nära ljuset, sveder hon sina vingar.
När fåret retas med ulven, står dess päls i våda.
När fåret är stulet, säger herden att vargen har tagit
När gamla mor börjar skumpa, står hon icke att stilla.
När gammal giga får nya strängar, så knarrar hon ock.
När glädjen står i taket, står sorgen i förstugan.
När grannens vägg brinner, står din egen i fara.
När grodorna grät efter en kung, så finge de en stork.
När Gud vill straffa en hederlig man, så giver han honom en vacker dotter.
När guldet föder ordet, gäller ingen visdom.
När gåvor tagas är friheten såld.
 

När gåsen tror på räven och räven på vargen,
så äro bägge om en hals.
När gåsen vill ge en fjäder åt var och en,
så fryser han själv ihjäl.
När hand fyller hand, trivdes både folk och land.
När herden felar, fara ock fåren vill.
När hin håle blir gammal, så gör han sig till munk.
När hin håle har' fått ett finger, tar han gärna hela handen.
När hin onde predikar passionen, är han minst att tro.
När hoen är tom, så bitas grisarna.
När huvudet värker, så är hela kroppen sjuk.
När hunden skäms, gömmer han rumpan.
När hunden är död, hoppar haren trygg på hans rygg-

Mera på N>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.