När leken är som bäst, skall man sluta

När kon inte har hö, så äter hon agnar
När kråkan manar ut örnen, gäller det hennes kappa.
När kung David blev gammal, sjöng han fromma psalmer.
När kungarna slåss, få undersåtarna släppa till skinnet.
När kärare kommer, måste kärt vika.
När lerkrukan får griller, så vill hon åka.
När lyckan är som bäst, skall man frukta mest.
När man ej vill se, hjälpa varken ljus eller glasögon.
När man fångar en lax, kan man gärna mista kroken.
När man fått gult hår, vill man ock hava krusat.
När man ger tiggaren ost, så vill han stekarn också.
När man klår svinet, lägger det sig i solen.
 

När man målar djävulen på väggen, kommer han.
När man ser öronen på vargen, är han inte långt borta.
När man skjuter ljuset för nära, så slocknar det.
När man spar på havren, blir gåsen ej fet.
När man tager in med händer och giver ut med säckar,
är det snart gjort. '.
När man talar om trollet, är det icke långt borta.
När mjölnaren är utan bröd, är helt säkert missväxt i landet.
När modet stiger, sjunker lyckan.
När många spotta på en sten, blir han snart våt.
När många tigga i en påse, blir den snart full.
När nöden är störst, kommer hjälpen först.
När nöden är störst, är hjälpen närmast.
När ockraren dör, gläda sig fyra: arvingarna åt pengarna, klockaren åt liket, den fattige åt gott köp på bröd,
och fan åt själen.

Mera på N
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.