När åkern blir gödd, så blir bonden född.

När stora herrar träta, sätter fattig man håret till.
När suggan ej vill vall, har hon många förfall.
När svärd drages ut, står segern i Guds hand.
När säcken är full, knyter man till den.
När tiggaren ger stackaren, så är glädje i himmelen.
När tjuvarna komma i träta, får bonden sin ko igen.
När tokigt skall gå, hjälper man gärna själv till.
När trädet faller, hämtar var och en ved åt sig.
När trädet fallit, vilja alla på det med yxan.
Nar två hundar bitas om ett ben, kommer en tredje och tager det bort.
När två träta, säga de ej båda ett.
 

När töserna komma till torgs, få krämare pengar.
När ulven och herden sjunga ett,
så är inte fårets ofärd långt borta.
När ulven tjuter, vänder han gapet mot himmelen.
När vattnet står upp i munnen, lärer man snarast simma.
När veden är slut, slocknar elden.
När viljan spelar mäster, har rätten föga att säga.
När våld går för lag, är bättre vara herre än slaf.
När väl är gjort, tackar var sig.
När åkern blir gödd, så blir bonden född.
När äpplet är moget, så faller det.
Nära vid målet bör man ej vända om.
Närmast elden blir först bränd.
Näst intill är icke träffat.

Mera på N>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.