Nässlan bränner både vän och ovän

När två träta, säga de ej båda ett.
När töserna komma till torgs, få krämare pengar.
När ulven och herden sjunga ett, så är inte fårets ofärd långt borta.
När ulven tjuter, vänder han gapet mot himmelen.
När vattnet står upp i munnen, lärer man snarast simma.
När veden är slut, slocknar elden.
När viljan spelar mäster, har rätten föga att säga.
När våld går för lag, är bättre vara herre än slaf.
När väl är gjort, tackar var sig.
När åkern blir gödd, så blir bonden född.
 

När äpplet är moget, så faller det.
Nära vid målet bör man ej vända om.
Närmast elden blir först bränd.
Nässlan bränner både vän och ovän.
Näst intill är icke träffat.
Nästan slår ingen man af hästen.
Näsvises kniv är alltid först i smöret.
Nöd gör tilltagsen.
Nöd gör tvungen vänskap.
Nöd lärer bedja.
Nöden är den bästa läromästaren.
Nödens väg och brottets löpa varandra nära.
Nödvändigheten är uppfinningens moder.
Nöjet lättar bördan, vällust ökar den.

Slut på N
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.