Ombyte är icke alltid förbättring

Om dagen är aldrig så lång, så blir det afton en gång.
Om du är förargad, så räkna till tio, innan du tala.. 
Om inga gömmare vore, man inga tjuvar försporde.
Om inte dåren begick dårskapen,
så vore de vises klokhet obekant.
Om inte hönan kacklade, så visste man icke att hon hade värpt.
Om inte lögn funnes, så taltes det mindre vid hovet.
Om inte »om» varit emellan, hade käringen bitit björn'
och icke björn' käringen.
 

Om klaga vore nog, så funnes ej mången oskyldig.
Om man ock lägger ett tusen höns på äggen,
så kläckas de ändå ej ut på åtta dagar.
Om skälmar kände alla fördelar av att utöva det goda,
skulle de bli hederligt folk av uträkning.
Om tack kostade penningar, tackades ej så mycket.
Om åskan ej vore, hade man ingen fred för småtroll.
Om åsnan klädes i lejonhud, förråda henne dock öronen.
Ombyte förnöjer sinnena.

Mera på O>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.