Ont skall med Ont fördrivas

Ombytt arbete gör mödan lättare
Omogen frukt ruttnar snart.
Omsorg är icke sorg.
Ond begynnelse tar sällan god ända.
Ond gärning älskar mörkret.
Ond rot föder ingen god frukt.
Ond tunga gör vänskillnad.
Onda flugor fördärva god salva.
Onda seder göra goda lagar.
 

Onda örter skall man av örtagård utrota.
Ont blir ej gott, förrän halva värre kommer.
Ont botas icke med hälften värre.
Ont för husbonde, när drängen skall lära honom.
Ont krut förgås icke så lätt.
Ont måste tidigt dämpas.
Ont rykte kommer snart ut.
Ont råd är rådaren värst.
Ont samvete fruktar alltid det värsta.

Mera på O
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.