Otack är världens lön

Oskipad lag, klocka utan kläpp.
Oskuld är bästa värn.
Oskyldig är snart rentvättad.
Osmord vagn knarrar gärna.
Ostraffad skam lockar mer fram.
Osvuret är bäst.
Otack är världens lön.
Otacksam människa är den tyngsta börda jorden bär.
Otidig gåva förtjänar ingen tacksägelse.
 

Oviss kur, när läkaren blir arvinge.
Ovärpta ägg äro ovissa ungar.
Oväntad lycka ger största fröjd.
Oxen drar nog, fastän han drönar.
Oxen har ock varit kalv.
Oxen hittar nog vägen till krubban.
Oxen hugnas hos kon i bås.
Oxen kallas inte brokig om det ej finnes en fläck på honom.
Oxen kan man väl leda till brunnen, men ej tvinga honom att dricka.

Slut på O
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.