På höga stolar sitter man illa

Prästen, klockarn och hunden tjena födan med munnen.
Prisa ingen lycksalig, förrän han är död.
Prisa varsamt, lasta sparsamt.
Pruta nätt och betala rätt gör bästa sätt.
Prydd krigsman skrämmer ingen fiende.
Pröva guld i glöd och vän i nöd.
På andra sidan om berget bor också folk.

På den sten som ofta vältas, växer ingen mossa.
På dålig åker skär man sällan gott korn.
På främmande hundar och andras barn kastas allt bröd förgäves
På höga stolar sitter man illa.
På klorna igenkännes lejonet.
På mycket skratt känner man dåren.
På pengarna kan man ej lukta, varmed de äro förtjänta.
På stora sjöar gå stora vågor.
På villig häst skall man ej bruka sporrar.
På örat kännes åsnan, på talet narren.

Slut på P
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.