Sörj ej för den dag, du aldrig sett

Så länge dåren tiger, hålles även han för klok.
Så länge jag tiger, är hemligheten min fånge,
när jag har talat om den, är jag dess fånge.
Så länge världen står ha' tiggare löss och hundarna loppor.
Så länge ännu en gnista af hopp finnes, är man ej fullt olycklig
Så mycket har jag läst, att aldrig blir jag präst.
Så många huvuden, så många sinnen.
Så många svultna tjänare, så många tjuvar.
Säg icke allt det du vet.
Så ofta gnäggar sto som föl.
Så olikt är väl förr vordet likt.
 

Så skeppa och få skeppa gör en fattig jordbrukare.
Så stort skepp har väl förr seglat omkull som en vällingsgryta.
Så är by som bonde.
Sådan bytta, sådant lock.
Sådan fader, sådant barn.
Sådan herde, sådan hjord.
Sådan herre, sådan dräng.
Sådana fiskar hör till sådant vatten, sa' fan, när han fann munkar i rävkulan.
Sådana råttor kallar man för möss.
Sådant arbete, sådan lön.
Sådant läder bör sådan smörja ha.
Sårad kärlek har en vän i himmelen.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.