Sällan vållar en, att två träta

 

Såret läkes aldrig så val, att det inte blir ärr efter.
Säg mig, med hvilka du helst umgås,
och jag skall strax säga dig hurudan du är.
Säkerhet är ingen tro.
Sällan rykte utan rot.
Sällan ser man vita korpar.
Sällan vållar en, att två träta.
Sällsamt hålles för undersamt
Sätt paddan på en guldstol, så hoppar hon åter ned i pölen.
Sök det som är bäst, ej det som brukas mest.
Söndrig skjorta finnes ofta under en ny rock.
Söt början får ofta en sur ände.
Sött dricka är surt att betala.
Sött vin giver sur ättika.

Slut på S
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.