Skönhet får många domare

Skämta ej med helgonen, de göra järtecken.
Skämta i tid är stor klokhet.
Sköna kläder skyla ofta stora sorger.
Skönhet får många domare.
Skönhet och kyskhet, visdom och rikedom, ungdom
och måttlighet, ålderdom och hälsa, finnas sällan tillhopa.
Skönt blomster vissnar snart.
Skörlevnad får ond trevnad.
Slakta inte mer än du kan salta.
Slå ej ut det orena vattnet, innan du fått det rena.
 

Släkt och vänner är värst.
Slö sax gör snedmynt skräddare.
Slösa i guldmynt, hushålla i strösand.
Smeden har därför tänger, att han ej skall bränna sina händer.
Smedens barn ä' inte rädda för gnistorna.
Smickrare äro inga saliggörare.
Smolk har kommit i smöret.
Små barn, små sorger, stora barn, stora sorger.
Små brunnar släcka ock törsten.
Små brunnar äro snart östa.
Små båtar flyta, då stora skepp stå på grund,
Små bäckar hava och sin fisk.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.