Små grytor hava också öron

Små djur hava också galla.
Små droppar bilda oceanen.
Små fåglar, små nästen.
Små fåglar värpa små ägg.
Små grytor hava också öron.
Små grytor koka också mat.
Små grytor koka snart över
Små helgon göra ock järtecken.
Små hugg fälla stora ekar.
Små hundar göra ofta största skadan.
Små klockor hava ock sitt ljud.
 

Små olyckor varna för större.
Små smulor ä' också bröd.
Små sår och fattiga fränder bör man icke förakta.
Små sår svida också.
Små ting göra små människor stolta.
Små tjuvar göra väg för större.
Små trätor orsaka stundom stora krig.
Småfolk får värja sig med munnen.
Småbåt är också båt.
Småningom faller födan bäst.
Smått folk har ofta stort sinne.
Smått gnabb ökar vänskapen.

Mera på S
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.