Spe och spott göra ingen gott

Som man vant sig som barn, blir man även som man.
Som man är klädd, blir man hädd
Som synden är, måste ock näpsten vara.
Som trädet faller, ligger det.
Sommaren föder, vintern öder.
Sommarfågeln glömmer att han varit en kålmask.
Sonen träder gärna i faderns fotspår.
Sopa först rent för egen dörr, innan du sopar för andras.
Sorg betalar ingen skuld.
Sorg gör bleka kinder och röda ögon.
 

Sorg gör levernet surt.
Sorg och år göra gråa hår.
Sorgen är svår att dölja.
Sorgfullt hjärta lider intet skämt.
Sotig snö gör ingen konst vit.
Spara vid brädden, så har du något på botten. j
Spara vid sviken och låta löpa vid tappen är dålig hushållning.
Sparad penning är så god som vunnen.
Sparliga lova och rundliga hålla gör god kredit.
Sparsamhet är mer än löspengar i hushållet.
Spe och spott göra ingen gott.
Spendera så på fars son, att även mors dotter får något med
Spisa din välling och håll din käft

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.