Stor i orden, feg i hjärtat

Spisa honungen när den är ung och drick vinet när det blivit gammalt.
Sporren lär hästen att trava.
Sprucken klocka har ingen klang
Spåmannen har blott tvenne villkor, antingen ljuga eller säga sant.
Späckad börs gör den bästa kredit.
Spänner man bågen för högt, så brister han.
Stapplande man stöder sig med käpp.
Staten skall föras, om än man skall färdas på skottkärran.
Stekta sparvar flyga ingen i munnen.
 

Sticken tål ej att solen skiner i vattnet.
Stilla och from kommer sällan för dom.
Stilla stå är tillbaka gå.
Stillastående vatten blir snart stinkande.
Stjäla är ett indräktigt hantverk, men lönas illa.
Stoft är stoft, flög det än till himmelen opp.
Stoltheten frukosterar med överflödet,
äter middag med fattigdomen och afton med vanäran.
Stoppa hålet medan det är litet.
Stor i orden, liten på jorden.
Stor loven och okrympt kläde minskas alltid.
Stor lycka, stor fara.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.