Sus och dus gör tomt hus

Stor ära kostar mynt.
Stor ära, stora sorger; stora synder, stora straff.
Stora dygder, stora fel.
Stora fåglar bygga stora bon.
Stora herrar och vackra kvinnor skall man tjena väl och tro illa
Stora ord fylla icke pungen.
Stora ord och liten makt har hin onde sammanbragt.
Stora oxar ska' ha stora brok.
Stora städer, stora synder.
Stort folk färdas stora vägar.
Stort hopp faller så snart ned som opp.
 

Stort huvud och litet vett.
Stort vett, litet samvete.
Straffa din vän, men smäda honom icke.
Straffet kommer fram långsamt, men hinner nog.
Strax neka är bättre än länge lova.
Stränga herrar regera icke länge.
Studentgods är tullfritt.
Stulet bröd smakar väl blott i början.
Styra lusta är dygdeprof.
Sund man är rik man.
Surt äpple gör ömma tänder.
Svalg och slarv ger magert arv.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.