Svårt att gillra för gammal räv 

Svanen behöver såväl sina fjädrar som sparfven sina.
Svarta körsbär äro de bästa.
Svarta pigor bli också gifta.
Svarte sven får även någon gång en vit mö.
Svart ko mjölkar vit mjölk.
Svart och vitt göra intet band.
Sviker du "hästen i häcken, så lägger han dig i bäcken.
Svinet bär ej oket för sin dygds skull.
Svinet drömmer alltid om draf.
Svinet, tvaget, sölar sig åter i träcken.
Svinet äter nog okryddat.
 

Svulten lus biter värst.
Svårt att draga tillsammans med otuktat ok.
Svårt att drunkna på torra landet.
Svårt att dölja det var man vet.
Svårt att flyga, förrän man fått vingar.
Svårt att gå i dans på hal is.
Svårt att hålla den penning i pungen, som ut måste.
Svårt att kasta tung sten långt.
Svårt att lida nöd för den till välstånd föddes.
Svårt att lägga i två sängar, vad som skall i en.
Svårt att lära gammal hund sitta.
Svårt att ropa högt med en hes hals.
Svårt att råda, der intet råd gäller.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.