Sysslolösheten är fans huvudkudde

Svårt att råda, när man sjelf står i våda.
Svårt att simma emot strömmen
Svårt att sitta mellan tvenne eldar.
Svårt att skara vid mantel af litet kläde.
Svårt att spjärna emot udden.
Svårt att stjäla, der bonden själv är tjuv.
Svårt att stödja sig mot lutande vägg.
Svårt att tjena två herrar till nöjes.
Svårt att vakta det var man älskar.
Svårt att vakta sig för hustjuvar.
Svårt att vara hund åt var man som visslar.
Svårt att vara läkarens lärospån.
 

Svårt att vända på trånga vägar.
Svårt att äta körsbär i lag med herrskapsbarn.
Svält är den bästa kocken.
Svärd lockar svärd ur skidan.
Svärja ökar synden.
Syn går för sägen.
Synden kommer med löje, men går bort med gråt.
Synden är ej fullbordad förrän den rosas.
Så går det: den ena släpper, den andra får det.
Så går det till i krig; den som är hemma, så är han fri.
Så herrlikt som guldet är, så tungt är det även.
Så här har det suttit, sa' pigan, passa'
ihop bitarna se'n hon hade slagit sönder porslinet.

Mera på S>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.