Tiden är den dyrbaraste af alla ägodelar.

Tidigt blomster vissnar tidigt.
Tidigt bröllop, långvarig kärlek.
Tidigt i säng och bittida upp gör en man sund, rik och vis.
Tidigt nog, när det är väl nog.
Tids nog att ropa »hej!» när man kommit över bäcken.
Tids nog att räkna kycklingarna, när de blivit utkläckta.
Tids nog att sälja huden, när björnen är skjuten.
Tig själv, så tiga andra även.
Tiga kommer sällan till tings.
 

Tiga och lida stillar mycken kvida.
Tiga och tänka kan ingen kränka. N
Tiggaren försmår ingen allmosa och hunden ingen korv.
Tiggarorden är den största orden.
Tiggarpåsen blir aldrig full.
Tiggarstaven är tung.
Till en hård knagg höres en svår klubba.
Till ett hushåll höra fyra skillingar: en nödskil- ling, en sparskilling,en täreskilling och en äre- skilling.

Mera på T
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.