Tukt och lära ger bröd och ära

Tro ger bröd, otro ger nöd.
Tro icke allt vad som säges, det ljuges stugor emellan.
Tro icke trädguden, utan att han gör järtecken.
Tro och loven bestå i gärning och icke i ord.
Troheten finner man snarast i hundkojan.
Trollen bo ock i heliga hus.
Trädet faller ej vid första hugget.
Trägen vinner.
 

Trätor och kiv göra armt liv.
Trött oxe trampar tungt.
Tukt och ära är den bästa hemgift.
Tungan haver inga ben, dock knäcker hon stundom ryggkotan
Tungan leker på tandsår.
Tungan är hjärtats tolk.
Tungt sinne gör en trög lärjunge.
Tuppen styr lättare tolv höns än mannen en kvinna.
Tvungen ed är Gud led.

Mera på T
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.