Tro ingen vän obeprövad

Tvungen from vänder snart om.
Tvungen kärlek, sminkad skönhet och vårdagssnö vara icke länge.
Tvungen ära är ingen ära.
Tvunget äktenskap skaffar hjerteve.
Två hundar förlikas icke om ett ben.
Tvång gör lagen vrång.
Tvenne fåglar bygga bo, en lever i oro.
Tvenne hårda stenar mala icke gott mjöl.
Tvenne kunna ljuga den tredje i galgen.
 

Tvetalig man gives intet vitsord.
Tycke och smak kan ingen förta'.
Tyst hund är ej att lita på.
Tyst min mun, så får du socker.
Tystlåten man kan mycket betros.
Tystlåten kvinna är guld värd.
Tystlåtenhet är klokhetens nyckel och vishetens helgedom.
Tystnaden har ock sin vältalighet.
Tystnaden är icke långlivad.

Mera på T
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.