Välmening får ofta otack till lön

Välde prövar mannen.
Välgärningar skriver
man inte i almanackan.
Välgång gör vänner.
Välkommen i det gröna, sa' fan,
satte mor sin i nässlorna.
Välkommen är bästa rätten.
Välkommet som salt
 i surt öga och vatten
i nytt skepp.
Vällust gör livet kort.
Vällust är sjukdomens moder.
Välmening får ofta otack till lön.
Välmåga har dödsfruktan.
Vända sig hur man vill,
så har man ändå rumpan bak.
Vängnabb varar icke länge.
Vänner och fränder ä' värst, sa'
räven om de röda hundarna.
Vänsår svida längst.
Värmen är halva födan.
Värre gör det onda gott.
Värsta träl är syndens träl.
Växer min råg, så växer min håg.

Slut på V
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.