Vis man är rik man ordspråk

Vilja och kraft uträtta stora ting.
Viljan drar halva lasset.
Viljan är ingen landsrätt.
 
Vill du äga dottern,
så sök vinna moden.

Vill du hava ditt ärende
väl uträttat, så gack sjelf,
om illa, så skicka en annan.

Vill du hava elden,
så leta i askan.
Vill du kärt hava,
skall du kärt giva.
Vill du undgå faran,
så lek ej med snaran.
Vill man hänga en hund,
nog finner man rep.
Villig häst bör man inte sporra.
Vin gör vältalig.
Vin och kvinnor göra visa män
galna.
Vin speglar hjärtat.
Vinna i äpplen, tappa i päron.
Vintern är sommarens arvinge.
Vipan vill värja varje tuva
och mister sitt eget näste.
Vis man binder lyckan vid hjulet.

Mera på V
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.