Vägra litet är hövligt, för mycket är skadligt

Vis man förstår halvkväden visa.
Vis man hatar lättja.
Vis man är allestädes hemma.
Visdom allena
gör ingen krigsman.
Visdom fångas ej med vargnät.
Visdom har långa öron
och kort tunga.
Visdom lider nöd,
när rätten ligger död.
Visdom utan bruk
är salt utan sälta.
Visste hästen sin kraft,
han läte ej rida sig.
Vittne gör saken viktig.
Vore det inga tjuvar,
så funnes inga galgar.
Vred man finner snart vapen.
Vred man ser ej sin egen näsa.
Vred man är som osläckt kalk.
Vrede är gammal mans död.
Vredens råd är sällan gott.
Vredens utgång
är ångerns ingång.
Vrång dom drabbar
domaren sjelf.

Mera på V>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.