Äregirig blir aldrig nöjd

Är lyckan god,
kalvar så snart oxe som ko.
Är lyckan god,
så kommer hon igen.
Är sämjan god,
 nog är rummet gott
Är vinden emot, så lovera.
Är änden god, så är allting gott.
Ära den som äras bör.
Ära dig sjelf, så ära dig andra.
Ära och högmod äro tvillingbarn.
Ära utan inkomst mättar ej.
Äran är det vackraste
trädet i skogen.
Äregirig blir aldrig nöjd.
Ärvd penning är snart förtärd.
Ärva är icke förvärva.
Ärlig gör rik.
Ärlig man aktar varken lov
eller tadel.
Ärligheten är en säker stav
att luta sig vid.
Ät fisken medan den är färsk
och gift din
dotter medan hon är ung.
Äta litet och ligga rent gör
en sund kropp.
Äta med alla, hålla med ingen.

Mera >>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.