Ögat är själens spegel

Ödets lotter falla ojämnt.
Ödmjuk fattigdom är bättre
än högmodig rikedom.
Ödmjuk tjänst får hög lön.
Ödmjukhet är
ungdomens prydnad.
Övning gör mästaren.
Övat vett är bästa vett.
Över hövan, över nyttan.
Över krogvinning vilar
igen Guds välsignelse.
Överflöd gör hungersnöd
Övergiv ej din verkstad,
så skall din verkstad ej
övergiva dig.
Överläggningen är allt i allom.
Övermod gör dig ej god.
Överstånden vedervärdighet
är den största lycksalighet.
Ögat och äran tåla minst.
Ögat och örat bliva aldrig mätta.
Ögat tros mer än örat.
Ögat vill alltid hava mer
än magen tål vid.
Ögat är den största förrädaren.
Ögat är själens spegel.
Ögontjänst är ingen tjänst.
Öl gör blodet tjockt
och tankarna tunga.
Öl och bröd gör kinder röd.
Öppna dörren för en liten last,
så kommer snart en stor efter.
Öppen kista gör dristig tjuv.
Örnen fiskar inga flugor.
Öst, väst, — hemma bäst

Slut på gamla ordspråk
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.