Bäst att tiga när ingen frågar

Bäst att bli klok af andras skada.
Bäst att följa marken efter.
Bäst att göra frid med draget svärd.
Bäst att göra gott, så spörjs det minst.
Bäst att hålla sig på mattan.
Bäst att hålla upp, medan leken är god.
Bäst att inte ha någon trasa (slarva)
med i den byke
Bäst att lida, det man  inte kan vrida.
Bäst att rätta munnen efter matsäcken.
Bäst att smida, medan järnet är varmt.
Bäst att taga det säkra för det osäkra.

Bäst att taga emot lyckan medan hon tillbjudes.
Bäst att taga skeden i vacker hand.
Bäst att tiga och stoppa i tålamodspåsen.
Bäst att tiga när ingen frågar.
Bästa frukterna hänga i toppen.
Bästa fäktare få snarast hugg.
Bästa gödsel faller från husbondens sko.
Bästa vete har också agnar. .
Bästa simmare kan också drunkna.
Bättre att andra säga: der löper han, än att de skola
säga: der ligger han.

Mera på B>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.