Bättre gå omkring än falla i diket

Bättre ett gott rykte, än stora rikedomar.
Bättre ett ord före, än tio efter.
Bättre ett qvintin lycka, än ett skålpund vett.
Bättre ett åsyna vittne, än tio, som hört berättas.
Bättre fattig med ära, än rik med skam.
Bättre fly än illa fäkta.
Bättre fria en brottslig, än fälla en oskyldig.
Bättre fråga än fara vilse.
Bättre få vänner och trygga, än många som gå till rygga.
Bättre förekomma, än förekomma.
 

Bättre grov kaka, än intet smaka.
Bättre gå barfota, än hava inga fötter.
Bättre gå till sängs utan aftonvard, än stiga upp med gäld.
Bättre gömma en skilling, än förlora en daler.
Bättre göra tio ärliga, än en till skälm.
Bättre halvt bröd, än allt mista.
Bättre krig, än oviss fred.
Bättre köra sakta, än släpa lasset till bys.
Bättre lida för sanning, än taga lön för lögn.
Bättre lida orätt, än göra orätt.
Bättre liten fisk, än intet på disk.

Mera på B
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.