Bättre tiga, än illa tala ordspråk

Bättre mager soppa, än intet doppa.
Bättre mista en tå, än hela foten.
Bättre något än intet.
Bättre rikta skomakaren, än apotekaren.
Bättre sent än aldrig.
Bättre skrynkla på skon, än blåsa på foten.
Bättre små fiskar, än tomma diskar.
Bättre snava med fötterna, än med tungan.
Bättre stämma i bäcken, än i ån.
Bättre såras af sin vän, än kyssas af sin ovän.
Bättre taga varning av ord, än av hugg.
 

Bättre tiga, än illa tala.
Bättre två gånger fråga, än fara en gång vill.
Bättre två gånger mätet, än en gång förgätet.
Bättre vara brödlös, än rådlös.
Bättre vara ensam, än i dåligt sällskap.
Bättre väcka avund, än medömkan.
Bättre väl dö, än illa leva.
Bättre vända om i tid, än att gå vilse.
Bättre vända sig till Gud sälv, än till hans helgon.
Bättring är bästa ånger.
Bön är dyraste köpet.
Bönder äro inte gäss för det de äro grå.

Slut på B
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.