Bättre vända om i tid än att gå vilse

Bättre två gånger mätet, än en gång förgätet.
Bättre vara brödlös, än rådlös.
Bättre vara ensam, än i dåligt sällskap.
Bättre väcka avund, än medömkan.
Bättre väl dö, än illa leva.
Bättre vända om i tid, än att gå vilse.
Bättre vända sig till Gud själv, än till hans helgon.
Bättring är bästa ånger.
Bön och tro får både oxe och ko.
Bön är dyraste köpet.
Bättre halvt bröd, än allt mista.
 

Bättre krig, än oviss fred.
Bättre kröka ryggen, än stöta sig i dörren.
Bättre köra sakta, än släpa lasset till bys.
Bättre lida för sanning, än taga lön för lögn.
Bättre lida orätt, än göra orätt.
Bättre liten fisk, än intet på disk.
Bättre liten harm, än stor skada.
Bättre litet och gott, än mycket som till intet duger.
Bättre låta bära sig till graven av fyra, än gå dit själv.
Bättre lägga sig själv, än låta sig kastas omkull.
Bättre något nött, än allt förött.
Bättre något släppa, än allt mista

Mera på B>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.