Bondebruk är inte barnlek ordspråk

Blandar man sig i drav, blir man äten af svin;
bland- dar man sig i guld, blir man lagd i skrin.
Blind höna hittar också ett korn.
Blind man bör inte döma om färger.
Blir det gjort, nog blir det spord.
Blixten slår gärna ned i höga torn.
Blodet är alltid tjockare än vattnet.
Blott det närvarande kan tillfoga skada.
Blyg hund blir sällan fet.
Blyg man duger inte till hovs

Blyg tiggare får ofta svälta.
Bläck och penna äro de säkraste vittnen.
Blygsam kvinna är en dygdespegel.
Blygsamhet är ungdomens prydnad.
Blygt barn rodnar snart.
Blödig tuktan gör tredska barn.
Blödigt hjärta, stor smärta.
Bocken vet nog att han har horn.
Bokstaven blygs icke.
Bondefot och herresko passa
inte väl tillsamman».
Bonden bör först ha sin rätt, sedan kungen.
Bonden flyttar ej bo, utan att mista en ko.

Mera på B
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.