Från olika indianstammar

Tala sanningen i ödmjukhet till allt folk. Bara då kan du vara en sann man.
Sioux

Med alla saker och i allt
är vi i förhållande till varandra.
Sioux

Älska varandra och sträva inte
efter en annans olycka.
Seneca

Vi kommer att vara kända för alltid av
de spår vi lämnar.
Dakota

Mera Indianska>>
Sida 3 - 24

[Home]
[Indianska ordspråk]

 

 

.

 

Snabb Meny

.