Man ska aldrig
säga aldrig.

Man måste lära sig krypa
innan man kan gå.
Man måste rätta munnen efter
 matsäcken.
Man måste smida medan järnet
är varmt.
Man saknar inte kon,
förrän båset är tomt.
Man ska aldrig säga aldrig.
Man ska inte bita den hand,
som ger mat.
Man ska inte bjuda bagarbarn
på bullar.
Man ska inte dra allt över en kam.
Man ska inte flyga högre än
vingarna bär.
Man ska inte gråta
över spilld mjölk.
Man ska inte gå över ån
efter vatten.
Man ska inte låta gräset gro under
fötterna.

Man ska smida medan järnet
är varmt.
Man skall inte dra allt över
en kam.
Man skall inte döma hunden
efter håren.
Man skall inte kasta sten
när man sitter i glashus.
Man skall inte kasta ut barnet
med badvattnet.
Man skall inte köpa grisen
i säcken.
Man skall inte låta gräset gro
under fötterna.
Man skall inte ropa hej förrän man
 är över bäcken.
Man skall inte spilla krut
på döda kråkor.
Man skall inte såga av den gren
man själv sitter på.
Man skall inte sälja skinnet
förrän björnen är skjuten.
Man skall tala med bönder
på bönders språk och med lärde
män på latin.
Man är alltid sig själv närmast.

Mera Svenska>>

Sida 10 av 14

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Makt går]
[Svenska ordstäv]
[Jag minns]
[Ordspråk i tiden]
[Ordspråks verkstad]
[Gotländska ordspråk]
[Värmlänska ordspråk]
[Ordspråk med förklaring]

 

 

.

 

Snabb Meny

.