Svenska ordspråk

Sverges flagga

Alla har en gud,
men alla har inte lyckan.
Alla goda ting är tre.
Alla känner apan,
apan känner ingen.
Alla lastar på den,
som gärna vill bära.
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Alla klagar över sin glömska
- ingen över sin dumhet.
Alla vägar bär till Rom.
Alla är barn i början.
Allt kan köpas - utom tid.
Allt är inte guld som glimmar
Allting har en ände -
 men korven den har två.

Anfall är bästa försvar.
Ansiktet är själens spegel.
Arbete befordrar hälsa
och välgång.
Arbetaren är sin lön värd.
Arga katter får rivet skinn.
Att ta skeden i vacker hand.
Att vara ute med håven.
Att vara i luven på.
Att sitta i klistret
Av barn och dårar får man höra
sanningen.
Av skadan blir man vis.
Av små grisar blir det stora svin.
Av två onda ting väljer man det
minst onda.
Av talet känns mannen,
 som åsnan av öronen

Mera Svenska>>

Sida 1 av 14

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Svenska ordstäv]
[Jag minns]
[Ordspråk i tiden]
[Ordspråks verkstad]
[Gotländska ordspråk]
[Värmlänska ordspråk]
[Ordspråk med förklaring]

 

 

.

 

Snabb Meny

.