Skråverksamhet  upphör 1846

Skråväsendet upphör

Skråväsendet upphör 1846

Så var det förr men nu är de goda tiderna för skråverksamheten slut
monopolen avskaffas.

Skråväsendet
skra3b1
Skråväsendet text
Skråväsendet

De olika monopol som fanns

skråföretagare
skråföretagare
skråföretagare
[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]
[Väderkvarnar]

 

 

.

 

Snabb Meny

.