Smuggelsprit modell 1924

Smuggelspriten flödar i Stockholm

2863 personer dömda,
180757 liter i beslag

Den 19 november hade tullverket stor auktion på beslagtagna smuggelbåtar. Tillströmningen av köplysina var mycket stort och man belalade
villigt och glatt höga priser för att komma över någon gammal spritbit. Dagens högsta pris betingade smugglarkungen Sehlens 160 hästkrafters racer Den gick för inte mindre än
5500 kr.
Sammanlagt gick 17 båtar under klubban.

smuggelsprit från förr

Smugglarna populära bland befolkningen Kyrkoherde i onåd (1924)

Kyrkoherde Hilmer Nordlund på Rådmansö, som varit spritdetektiver behjälplig
i deras arbete och som fört en fåfäng kamp mot smugglingen har råkat i onåd
bland församlingsbor och på flera sätt blivit trakasserad.
Bl. a. har man inte velat sätta församlingsgården i ordentligt stånd,
utan kyrkoherden har måst vända sig till domkapitlet för att få hjälp.

Skärgårdsbefolkningens inställning är klart emot "tullarna",
och de durkdrivna smugglarna som i sina snabba båtar ideligen
drar tullbåtarna vid näsan betraktas med beundran och sympati.
 

Dunkmannen  nästan folkidol

Spriten — framförallt den estniska — fortsätter att flöda in över vårat land
och trots tullens berömvärda ansträngningar att bemästra problemet fortgår
dock langningen i stor skala.

De mera kända spritsmugglarna har blivit något slags folkidoler och man betraktar
dem som några sjusärdeles kraftkarlar.

Den 9 september kom tullbåten vid Arholma på en spritracer från Stockholm,
som just landat 300 liter sprit på en liten´holme.
Besättningen och spriten omhändertogs och alltsammans transporterades
in till Stockholm.

På en Vaxholmsbåt undersökte man en kvinnlig passagerares bagage, vilket innehöll
3 liter smuggelsprit. Hon hade t. o.m. i sitt lilla barns lindor lyckats stoppa
in en hel liter.

I Skåne har anhållits en dansk spritsmugglare J. C. Bjerregaarti, vilken enligt tidningarna betecknas som den största spritsmugglaren j hela Norden.
Han har särskilt koncentrerat sig på Sverige och Norge ocli har en vittutgrenad filial
av sin verksamhet i Malmö.

För smuggling sakfälldes under år
1922  2.150 personer,
1923  2.951
1924  2.863.
Beslagen av sprit under samma tid uppgår till resp. 91.000, 192.000 och 187.000 liter.

Man varnar allmänt för den estniska spriten — den s. k. XP — vilken kan
förorsaka allvarliga synskador och vid kraftigt missbruk leda till blindhet.


HEMBRÄNT SMAKADE ALLDELES UTMÄRKT  ( 1930 )


Polisen söker efter apparat

En landsfiskal i Knivsta har instämt skogsarbetaren Ernst Ture Karlsson från
Vidbo för olaga hembränning.
Han har idkat denna bränning i betydande skala och kunnat förse såväl socknen
som dess närmaste omgivningar med hembränt.
Enligt ett utlåtande som landsfiskalen fått från Kungl. Kontrollstyrelsen har
man där inte sett maken till så ädel vara i form av hembränt. Brygden får det
högsta betyg som synnerligen väl gjord. Hembrännaren själv nekar till förseelsen
och trots polisens finkamning av trakten har man inte lyckats få tag på den apparatur
som Karlsson använt sig av och som
måste anses vara tekniskt fulländad för sitt ändamål
.

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]
[Väderkvarnar]

 

 

.

 

Snabb Meny

.