Ord från Dalarna

Ord från dalarna
Olle från Kalvberget i Nybrottet   Dalarna
har bidragit med ord som han minns som han använde i sin  ungdom. Olle är född i början av 1920 - talet

Assint = ingenting
Assint värt = inget värt
Att tass med med en sån = något som inte är lätt att ha göra med.
Bestå = bjuda
Bösslut = besvärligt situation
Bändut = svårt att utföra
Bösslut = besvärligt
Bysche = skräp
Drulsar = skakar  tex. det drulsar i marken när tåget kör förbi.
Däven = knappt märkbar fukt
Fäktut = jäktigt
Fössa = nudda
Fasligt = häpnadsväckande tex
det är fasligt va det är bråttom.
Fjasku = fånig
Fjantu = löjlig
Fnoskig = lite lätt tokig.
Hasku = illa klädd, ovårdad.
Huskut = ruskigt, obehagligt.
Hila = rimfrost.
Hävligt = knapert tex.
 inte så hävligt.
Hötta = måtta med fingret

Jålta = prata slarvigt
Jolbär = potatis
Kurabogömma = kurragömma
Chaskligt = enastående, fint
Omänst värt = genast tex. ta hit tidningen omänst värt.
Oknu = främmande.
Oskapligt = förfärligt tex. dom bär sig oskapligt åt.
Rålös = förvånad.
Rålöst = hä va rålöst så mycke bär.
Skrilla = kana på is.
Skulven = rädd.
Stäcku = kort i växten.
Tjotta = lokets tuffande.
Toku = dum tex. är du toku
Tjåla = tjata tex. vad du tjålar
Tåssu = toka sig tex. vad du är tåssu.
Tåcken = sådan tex. en tåcken där.
Tafflu = fumlig.
Ular = det ular i isen när den spricker av kylan.
Uschamej = fy då.
Va i jeskuda bött´n = vad i allsin dar.

Åken komma nu då ?
= vem är det som kommer nu .
Är du sinnö ?
= Är du på dåligt humör.
isset gynnet
= gull ord  som lilla putte nutt.

speaker

Lyssna på dialekter här[Home]
[Snacka slang]
[Kloka ord]
[Floskler]
[Integrerad]
[Citat av mästare]
[Auktoritär typ]
[Har du auktoritet]
[Dyslexi]
[Liknelser]
[Dödssynder]
[Valspråk]
[Tungvrickning]
[Konsten att retas]
[Ord från Dalarna]
[Latinet]
[Gamla mått]