Afghanska ordspråk

Sökare är upphittare.
(Den som söker skall finna )

Smarta personer behöver bara ge ett råd.
(Ett ord från en klok är tillräcklig.)

Två är bättre än en, och tre bättre än två.
(Två minns bättre än en, och tre är bättre än två.)

En klok fiende är bättre än en dum vän.
(Söka efter bra råd oavsett vilken källa.)

Rätt svar till en dumbom är tystnad.
(Du kommer att få problem om du argumentera med en dumbom och därför är tystnad
en gyllene regel.)

Så länge som det finns dårar i världen,
kommer ingen att vara utan pengar.
(Slösare är dumma.)

Fråga ett barn efter sanningen.
(Ett oskyldigt barn kommer att ge ett sant svar.)

Starta ren det är halva delen av att tro.
(Renhet är näst intill gudsfruktan.)

Världen lever på hoppet.
(Var inte modfälld därför att vi måste hoppas
och att leva och arbeta är rätt.)

Mera Afghanska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.