Kinesiska ordspråk

En klok man behöver bara några ord , en trumma bara lätta slag.

Hellre få åttahundra än sälja för tusen på kredit.

Kråkor är svarta överallt i världen.

Bli inte köpman om du inte har ett leende ansikte.

En god läkares son dör ofta av sjukdom.

Undervisa din son i kammaren och din hustru i sängen.

Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt.

Makten växer ut genom en gevärspipa.

Sanna ord är inte vackra, vackra ord är inte sanna.

En son tycker aldrig att hans mor är ful, precis som en hund aldrig tycker att dess husse är fattig.

En ung hustru skall blott vara en skugga och eko i hemmet .

Sonen fruktar inte faderns vrede, utan hans tystnad.

En god son är föräldrarnas glädje.

Stränga fäder, lydiga söner- plikttrogna fäder, plikttrogna söner.

Av tio kvinnor är nio svartsjuka.

Ett förlorat guldstycke kan återfås, aldrig förlorad tid.

Mera Kinesiska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.