Kinesiska ordspråk från Liljevalch

Då trädet är fällt, försvinna dess skuggor.
(Menas den fallna storheten,  övergiven av sina smickrare).

Den som jagar efter hjorten, bryr sig inte om harar.

Om rötterna kvarlämnas, så växer gräset åter upp.
(Gives till skäl för utrotande av en förrädares familj).

Efterlåtenhet hos de högre alstrar vårdslöshet hos de lägre.

Ädelstenen blir icke blank utan slipning, ej heller människan fullkomnad utan motgång.

Det som viskas i örat, höres ofta 100 mil därifrån.

Elfenben fås icke av rått-tänder, (sagt i föraktlig mening).

En vis man glömmer gammalt groll.

Rikedom smakar bättre efter fattigdomen, än fattigdom efter rikedomen.

Där polen blir torr, så får man se fisken.
(Menas då räkningen är avslutad visar sig först vinst eller förlust).

Du kan icke taga två hudar aven ko.
(Der finnes en gräns för beskattning).

Den som sväljer fort kan blott tugga litet.
(Har avseende på lärdom).

Det som inte kan omtalas borde icke heller göras.

Avunden fräter, liksom ett sandkorn i ögat.

Den som önskar stiga i världen, bör dölja sin äregirighet under
ödmjukhetens former.

Överdriven glädje alstrar sin motsats.

Gudarna kunna icke hjälpa den, som icke begagnar tillfället.

Gräv en brunn innan du är törstig.
(Sörj för kommande behov).

Mera Kinesiska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.