Kinesiska ordspråk från Liljevalch

Husliga brister skola icke omtalas utomhus.

En god handling går icke utom porten; en dålig föres hundra mil omkring.

Dygd sökes hos en hustru; skönhet hos en tjänarinna.

En narraktig man fruktar sin hustru; en klok hustru lyder sin man.

Tystlåtenhet alstrar vänner; uppriktighet skapar missnöje.

En pisksläng till en god häst; ett ord till en förståndig man.

Den som icke svärmar högt, lider mindre i fallet.

Drinkarens fel är icke vinets, utan hans eget.

Den som bekämpar sig själv blir lyckligare än den, som strider mot andra.

Sömnighet hos en gammal man och sömnlöshet hos en ung äro elaka tecken.
(Medicinskt axiom.)

Fiskarna vistas på havets djup och örnen i himmelens valv; den ene, ehuru ögt, kan träffas av en pil, och den andre, ehuru djupt, kan tagas på krok; men människohjärtat kännes icke på en fots avstånd.

Det är lika brottsligt av kejsaren som av undersåten att överträda lagarna.

Låt var och en sopa bort snön framför egen port och ej bry sig om frosten på grannens gård.

En människa behöver blott rätta sig själv med samma stränghet som hon klandrar andra, och ursäkta andra med samma mildhet, som hon utövar mot sig själv.

Till naturen äro alla människor lika, men genom uppfostran vilt skiljda.

Slut på Kinesiska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.