Kinesiska ordspråk

Carl Fredrik Liljevalch nertecknade följande
Kinesiska ordspråk år 1848

Carl Fredrik Liljevalch

Man torde till en viss grad kunna bedöma en nations karaktär efter de seklergamla
ordspråk, som bibehållas och ofta av folket upprepas. Chinesiska språket,
i allmänhet rikt på bilder, innehåller en stor mängd sådana, varav några såsom prov erbjudas läsaren.

En vis man rättar sig efter omständigheterna,
liksom vatten tager formen efter kärlet.

Ett ögonblicks fel blir ofta hela livets sorg.

Sjukdom kan botas, men ej ödet.

En svag karaktär lyssnar till alla förslag,
liksom det ihåliga berget återgiver varje ljud.

Mera Kinesiska
 

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

 

.