Bibliska ordspråk

Rätt skall vara rätt.

Rättfärdighet är folks upphöjelse, synd är nationens nesa.

Bättre litet på ärligt vis än stor vinning med orätt fången.

En vis son, han får sin far att glädja sig och en enfaldig son är sin mors bedrövelse.

Den som arbetar med slapp hand kommer att lida brist, men den flitiges hand görs rik.

Den som vandrar i ostrafflighet kommer att vandra i trygghet, men den som gör sina vägar krokiga kommer att göra sig känd.

De visa är de som förvarar kunskap som en skatt , men den dåraktiges mun är fördärvet nära.

Den rättfärdiges verksamhet leder till liv, den onskefulles avkastning leder till synd.

Den rättfärdiges tunga är utsökt silver, den ondskefulles hjärta är lite värt.

Som en gyllene näsring i trynet på en gris, så är en kvinna som är skön men vänder sig bort från förnuft.

Den  som vaktar sin mun bevarar sin själ.

Den som  spärrar upp sina läppar - för honom kommer det att vara till fördärv.

Mera från Biblen
 

[Home]
[Från olika länder]
[Peter Låles ordspråk]
[Bibliska ordspråk]
[Latinska ordspråk]
[Tema kärlek]
[Ordspråk om insekter]
[Ordspråk om katter]

 

.