Egyptiska ordspråk

Begravning är en het stund.. död är hunden.
Ej omtyckt människa kan få en massa uppmärksamhet.
När en massa bråk uppstår om en inte omtyckt person.


Ingen rök utan eld
Rykte är alltid baserad på någonting.
När någon försöker att fullständigt förneka ett rykte.


Skallig person kommer att finna stolthet i håret på sin systers dotter.
En person med en brist som han försöker vilseleda
refererande till en styrka, oavsett hur avlägsen den är.
När någon försöker att ändra uppmärksamheten på sin brist av något och hänvisa till någon annans orelaterade styrka.

Gör en bra handling och slänga den i havet
Man ska göra bra saker utan vänta på en belöning
Råd för någon till att göra saker även om han inte får betalt.


Tjuven har en fjäder på sitt huvud.
Fingervisning till någon som har gjort fel.

Mera Egyptiska
 

[Home]
[Afrikanska ordspråk]
[Egyptiska ordspråk]
[Indianska ordspråk]

 

.