För en enad hjord är vargen ofarlig.

Fattigdom är ingen synd, den är mycket värre än så.
Frost ute, men i fickan smälter pengarna.
Frukta inte de rikas hotelser, frukta de fattigas tårar.
Frukta inte en klok fiende, frukta en dum vän.
Från den man inte tycker om är även en gåva motbjudande.
Fågeln har fått vingar, människan vett.
För  kärleken är ingen vind för kall.
För en blind höna är allting vete.
För en enad hjord är vargen ofarlig.
För vännen sin tar man till och med örhänget ur örat.
Förlita dig på Gud men gör inga dumheter.

Förståndet sitter inte i skägget utan i huvudet.
Ger du dig i lag med dumma, blir du själv dum.
Glädjen är inte evig, sorgen inte ändlös.
Gott blir gott först när folk berömmer.
Grannen stör vår sömn: han har det för bra.
Grenen är fågeln kärare än en gyllene bur.
Gud sände arbetet men djävulen förtog lusten.
Gud är icke utan barmhärtighet och kosacken icke utan lycka.
Guld är tungt men lyfter uppåt.
Gå med skägget på axeln (dvs. se dig om).
Går du långsamt hinner olyckan i fatt dig, går du fort kommer du i fatt olyckan.
Gåvor förblindar.

Mera ryska
 

[Home]
[Engelska ordspråk]
[Ryska ordspråk]
[Franska ordspråk]
[Tyska ordspråk]
[Hollänska ordspråk]
[Polska ordspråk]
[Italienska ordspråk]
[Spanska ordspråk]
[Maltesiska ordspråk]
[Makedoniska ordspråk]

 

.