Den girige får aldrig nog

Den fålen har alltid lyte, som man ej kan få.
Den förnöjsamme har alltid nog.
Den förste, den bäste.
Den geten som mest bräker, mjölkar minst.
Den girige får aldrig nog.
Den giriges plåga är länge leva.
Den gnäller alltid, som hugg får.
Den god husfrid hava vill, han göre vad hustrun råder till.
Den gode herden klipper sina får, den elake slår dem.
Den gode herden lämnar sitt liv för fåren.
Den gren som bågnar är bättre, än den som brister.
Den gråter aldrig guld, som aldrig guld ägde.
Den gås som halsen är av, kacklar inte mer.
Den gör ont nog som inte gör gott.
 

Den har en kort fastlag, som skall betala sin skuld till påsk.
Den hulpen vill bli, han hjälpe sig själv.
Den hund man måste tvinga till skogs, biter inte många djur.
Den hund som mest skäller, bites minst.
Den hund som vill bita i var sten, skall ha goda tänder.
Den hönan som sitter närmast till tuppen, är alltid fetast.
Den illa gör, han illa far.
Den inte kännes av sig själv, kännes av dem,
med vilka han umgås.
Den inte vet tiga, vet ej heller tala.
Den inte vill arbeta, får efter maten leta.
Den inte aktar sitt namn, älskar ej heller sin heder.
Den intet gott vill göra, har alltid någon ursäkt att föra.
Den intet vågar, han intet vinner.
Den kakan man vill ha till heders, bryter man ej.
Den kommer också fram, som oxarna driver.

Mera på D
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.