Kasta inte sten i glashus ordspråk

Kommer tid kommer råd.
Krok utan bete får inga napp.
Krypa till korset.
Kärt barn har många namn.
Kärleken är blind.
Köp inte grisen i säcken.
Köra huvudet i väggen
Lagom är bäst.
Lagt kort ligger.
Leva i sus och dus.
Lat skräddare tar lång tråd.

Lika barn leka bäst.
Lite hjälp är mer än ingen hjälp.
Lite skit rensar magen.
Liten hjälp är också hjälp.
Liten tuva stjälper
ofta stort lass.
Lyckan står den djärve bi.
Lyckan kommer lyckan går.
Låt maten tysta mun.
Låt inte gräset
gro under fötterna.
Låta udda vara jämnt.
Lättare döljer en vis sin
visdom
än en dåre sin dårskap.
Lögnaren blir bra trodd en
gång.
Man fångar inte harar med
trumma.
Man får ta seden dit man
kommer.
Man får vara tacksam
för att det är som det är
Man göder inte svinet
 för dess egen skull.
Man har aldrig roligare
än vad man gör sig själv.
Man hör vad man vill höra.
Man lär så länge man lever.

Till Sida 11 av 15

[Home] [Gotländska ordspråk] [Värmlänska] [Ordspråk i tiden] [Jag minns] [Svenska ordstäv] [Ordspråks verkstad]

 

.