Otack är världens lön ordspråk

Om en blind leder en blind,
så faller de båda i gropen.
Om kvällen får den late brått.
Omväxling förnöjer.
Ont ska med ont fördrivas.
Ont krut förgås inte så lätt.
Otack är världens lön.
Ojämt faller ödets lotter.
Osvuret är bäst

Pengar växer inte på träd.
Pengar luktar inte.
Peppar, peppar, ta i trä.
Prisa ej dag förrän sol gått ner.
På höga stolar
sitter man inte säkert.
På rullande sten växer ingen
mossa.
På racerbanan växer det inte
spindelnät. “hepp” :-)
Rom byggdes inte på en dag.
Ropa inte hej
förrän du är över bäcken.

Sagt ord och kastad sten
kan inte tas tillbaka.
Sent skall syndaren vakna.
Se genom fingrarna.
Se över axeln.
Själv är bästa dräng.
Skadeglädjen
är den enda sanna glädjen.
Skam den som ger sig.
Skenet bedrar.
Skomakare, bliv vid din läst.
Skrattar bäst, som skrattar sist.
Skåda inte en given häst
i munnen.
Skönheten
sitter i betraktarens ögon

Till Sida 14 av 15

[Home] [Gotländska ordspråk] [Värmlänska] [Ordspråk i tiden] [Jag minns] [Svenska ordstäv] [Ordspråks verkstad]

 

.