Smuggelsprit modell 1924

HEMBRÄNT SMAKADE ALLDELES UTMÄRKT 
( 1930 )

Polisen söker efter apparat

En landsfiskal i Knivsta har instämt skogsarbetaren Ernst Ture Karlsson från
Vidbo för olaga hembränning.
Han har idkat denna bränning i betydande skala och kunnat förse såväl socknen
som dess närmaste omgivningar med hembränt.
Enligt ett utlåtande som landsfiskalen fått från Kungl. Kontrollstyrelsen har
man där inte sett maken till så ädel vara i form av hembränt. Brygden får det
högsta betyg som synnerligen väl gjord. Hembrännaren själv nekar till förseelsen
och trots polisens finkamning av trakten har man inte lyckats få tag på den apparatur
som Karlsson använt sig av och som
måste anses vara tekniskt fulländad för sitt ändamål.

Slut på hembränt
 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.